Olovno kiselinski akumulator

Akumulator je spremnik energije koji pretvorbom električne energije u kemijsku (punjenje) akumulira određeni dio dovedene mu električne energije. Priključkom trošila na njegove polne izvode vrši se obrnuti proces odnosno pretvorba kemijske u električnu energiju (pražnjenje akumulatora). Sastoji se od jednog ili više članaka koji sadrže dvije vrste elektroda (katodu i anodu) koje su uronjene u elektrolit. U napunjenom stanju svaka ćelija se sastoji od negativne elektrode elementarnog olova (Pb) i pozitivne elektrode olovo (IV) oksida (PbO2) u elektrolitu od približno 33.5% sumporne kiseline (H2SO4). U ispražnjenom stanju i pozitivna i negativna elektroda postaju olovo (II) (PbSO4) i elektrolit gubi veliki dio razrjeđene sumporne kiseline.

Pražnjenje

Potpuno ispražnjen akumulator – dvije identične ploče olovnog sulfata. Tijekom pražnjenja, obje ploče pretvaraju se u olovni sulfat.  Proces je vođen provođenjem elektrona od pozitivne ploče natrag u ćeliju na negativnu ploču.

 

Punjenje

Potpuno napunjen akumulator – olovna ploča i ploča olovnog oksida. Naknadno punjenje stavlja bateriju u napunjeno stanje, mijenjajući olovni sulfat u olovo i olovni oksid. Proces je vođen prisilnim premještanjem elektrona sa negativne ploče i njihovim ulaskom na pozitivnu ploču.

Prepunjavanje s visokim naponom generira kisik i vodik elektrolizom vode, što za ćeliju predstavlja gubitak. Periodičko održavanje olovno kiselinskih baterija zahtijeva inspekciju razine elektrolita i dodavanje vode koja je izgubljena.

olovno_kiselinski_akumulator
Kapacitet akumulatora izražava se u Ah (ampersatima). U načelu, umnožak vremena pražnjenja akumulatora sa prosječnom jakošću struje pražnjenja, trebao bi biti jednak kapacitetu akumulatora. Međutim, u stvarnosti kapacitet značajno ovisi o urednosti režima pražnjenja i punjenja. Akumulator ne smije ostati bez elektrolita, olovni akumulator se ne smije prazniti ispod 1,8 V po ćeliji ili dugo stajati van uporabe bez dopunjavanja i ne smije se podvrgnuti suviše jakim strujnim udarima. Što se akumulator prazni ili puni jačom strujom, bit će mu manji kapacitet (dakle kraće će održavati dovoljan napon). Kapacitet akumulatora smanjuje se i kod niskih temperatura, zbog čega su češći problemi s akumulatorom na vozilima u zimskim mjesecima. Direktan kratki spoj na priključcima akumulatora  može biti vrlo opasan, jer proizvodi pravi vatromet snažnog iskrenja koje može uzrokovati teške opekline, požar, oštećenje vida, pa čak dovesti i do eksplozivnog raspada akumulatora. U normalnom radu akumulator postepeno gubi vodu iz elektrolita. Stoga povremeno treba provjeriti nivo elektrolita, koji mora prekrivati ploče akumulatora za cca 10 mm. Pri tome po potrebi treba dodavati samo (po mogućnosti destiliranu) vodu, a ne kiselinu, jer se kiselina ne gubi hlapljenjem. Prilikom punjenja, pozitivni pol ispravljača za punjenje spajamo na pozitivni pol akumulatora.  Prilikom punjenja, elektrolizom se na jednoj elektrodi izlučuje kisik, a na drugoj vodik, a smjesa tih plinova (tzv. “praskavi plin”) je eksplozivna. Zbog toga se punione za veći broj akumulatora ili za akumulatore velikog kapaciteta (za elektro-viljuškare i druga industrijska vozila) izvode strogo prema tehničkim propisima, u dovoljno prozračenim prostorijama s elektroinstalacijama u protueksplozivnoj (tzv. S) izvedbi.

Skladištenje

Akumulatori traju duže kada se skladište u napunjenom stanju. Ostaviti akumulator ispražnjen znači skratiti mu životni vijek ili ga učiniti potpuno neupotrebljivim ukoliko se ostavi dugo vrijeme (nekoliko godina); sulfatizacija povremeno postane nepovratna kod normalnog punjenja. Baterije na skladištu mogu se nadzirati i periodično puniti, ili priključiti  na punjač kako bi se održao njihov kapacitet. Baterije su spremne za skladištenje nakon punjenja i čiščenja eventualnih ostataka. Baterije se skladište na hladnom, suhom mjestu kako bi zadržale karakteristike, dok visoke temperature povečavaju samopražnjenje i koroziju ploča.

Svježina

Zbog sulfatizacije akumulatori skladišteni s napunjenim elektrolitom  lagano slabe. Moraju biti označeni datumom  proizvodnje kako bi se osigurala ugradnja unutar šest mjeseci od dana proizvodnje.