Proizvodi

Olovni kiselinski akumulator

Akumulator je spremnik energije koji pretvorbom električne energije u kemijsku (punjenje) akumulira određeni dio dovedene mu električne energije. Priključkom trošila na njegove polne izvode vrši se obrnuti proces odnosno pretvorba kemijske u električnu energiju (pražnjenje akumulatora).

Trakcijske baterije

Trakcijske baterije su olovno kiselinske baterije namjenjene za pokretanje i pogon transportnih vozila: viličara, elektrokolica, čamaca na električni pogon, itd.

Stacionarne baterije

Stacionarne baterije predstavljaju obnovljivi kemijski izvor električne energije te služe kao rezervni izvor električne energije u elektroenergetskim postrojenjima – telekomunikacijskim postrojenjima, kriznim centrima, sustavima za nadgledanje u industrijskim postrojenjima, u elektranama i trafostanicama i sl. .

Provjera stanja ispravnosti akumulatora

Da bi se ostvarilo pravo na reklamiranje akumulatora u garantnom roku, kupac uz akumulator mora dostaviti ovjereni jamstveni list i račun o kupovini akumulatora.