Tehnologija i proizvodnja

Tvornica akumulatora Munja investirala je u nabavke novih postrojenja u proizvodnji i opredijelivši se tako za visoku  produktivnost i vrhunsku kvalitetu proizvoda.

munja_tehnologija_01
  Proizvodni proces počinje gravitacijskim lijevanjem  rešetki od olovne legure na strojevima svjetski priznatog proizvođača Wirtz iz SAD. Njihov lijevački stroj je visoke produktivnosti, a proizvedene rešetke odličnih i stabilnih karakteristika. Te karakteristike zadržavaju u širokom temperaturnom  rasponu od – 40 oC do + 75 °C, osiguravajući mehaničku čvrstoću elektrode, a time i visoku otpornost na vibracije tijekom eksploatacije.
munja_tehnologija_02
  Jedna od najvažnijih komponenti u kvaliteti akumulatora je proizvodnja olovnog praha – u tvornici Munja odabrana je oprema renomiranog talijanskog proizvođača mlinova – Sovema.
munja_tehnologija_03
  Olovni oksid se automatizirano prebacuje u vakumsku mješalicu proizvođača Eirich  koja omogućuje izradu homogene paste u kontroliranim uvjetima. Stroj za mazanje paste proizvođača Sovema omogućava utiskivanje paste na rešetku sa obiju strana, čime se dobijaju ploče kompletno prekrivene pastom  odličnih karakteristika.
munja_tehnologija_04
  U komorama za dozrijevanje elektroda kontroliraju se parametri temperature, vlage i protoka zraka.
munja_tehnologija_05
  Na montažnoj liniji započinje sklapanje pojedinačnih dijelova akumulatora u završni proizvod. Elektrode se odvajaju visokokvalitetnim mikroporoznim separatorom na TEKMAX stroju kako bi se otklonila mogućnost pojave kratkog spoja u eksploataciji.
munja_tehnologija_06
  Složene elektrode spajaju se na stroju za lijevanje spojnica COS.
munja_tehnologija_07
  Akumulatorske ćelije povezuju se u jedan strujni krug na stroju za međućelijsko varenje. Na kraju proizvodne linije termički i pod pritiskom se lijepe poklopci za akumulatorsku kutiju, a zatim se vrši provjera hermetičnosti spoja poklopac – kutija.
munja_tehnologija_08
  Akumulatori nakon toga idu u odjel formacije gdje se vrši njihovo punjenje kiselinom, slaganje u bazene, spajanje s izvorom električne struje i njihovo punjenje po režimu određenom za tu vrstu i tip akumulatora.
munja_tehnologija_09
  Formirani akumulatori, po potrebi se dopunjavaju s kiselinom, ćelije se zatvaraju čepovima i akumulatori se peru vodom i suše kako bi se uklonili eventualni ostaci kiseline na kutiji akumulatora.
munja_tehnologija_10
  Završna kontrola shock testerom.